arrow_drop_up arrow_drop_down

Scheiden, uit elkaar gaan ...waarom ?

Waarom scheiden uit elkaar gaan?

Gevolgen scheiding

Uit wetenschappelijk onderzoek van psycholoog dr. G.J. Kloens blijk het gegeven dat de meeste mensen ná echtscheiding niet vrij zijn van psychosociale klachten. Hierbij  kan men denken aan slaapproblemen, stressklachten, lichamelijke klachten, problemen op het werk of problemen in de relatie met een nieuwe partner. Tweederde van de mensen krijgen na hun scheiding in een volgende intieme relatie weer te maken met ernstige relatieproblemen.

Gevolgschade van scheiden of uit elkaar gaan

Een scheiding laat diepe emotionele sporen na, maar vergeet de financiële schade niet. Na het stranden van een huwelijk in gemeenschap van goederen, moeten de bezittingen verdeeld worden.

Daarnaast kunt u door schuld van uw huwelijkspartner diep in de schulden terecht komen. De schuldeisers zullen het geld proberen te verhalen op het gezamenlijke vermogen.

 Kinderen en scheiding

Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Bij deze scheidingen zijn in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 à 60.000 kinderen betrokken. Hoewel volwassenen de zogenaamde "happy divorce" in het leven hebben geroepen, komt die in de praktijk niet zo vaak voor. Bovendien is voor een kind een scheiding nooit "happy". Dat is altijd het kind van de rekening. Waar gaat een kind wiens ouders gaan scheiden doorheen? En wat kunt u voor zo‘n kind betekenen?

Waarom scheiden uit elkaar gaan: niet beter af na scheiding

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: kinderen zijn zeer zelden beter af na een echtscheiding. Vaak wordt gezegd dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders. Dat idee wordt echter niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Nederlands onderzoek laat zien dat scheiden alleen maar ‘voordelig' is voor de kinderen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. Voor kinderen uit dergelijke gezinnen komt de echtscheiding meestal niet onverwacht. En hoewel ze noch vader, noch moeder willen missen, wensen ze verlost te worden uit hun situatie. Het komt ook regelmatig voor dat ouders juist weinig ruzie maken in aanloop naar de scheiding. Het gevolg hiervan is dat kinderen de echtscheiding helemaal niet aan zagen komen. En dat brengt het nodige onbegrip met zich mee.

Gevolgen voor de kinderen

Onderzoek toont aan dat kinderen die een echtscheiding mee hebben gemaakt, op veel gebieden slechter functioneren dan kinderen uit intacte gezinnen:

ze presteren aanzienlijk slechter op school;hebben meer gedragsproblemen; voelen zich psychisch en emotioneel minder goed;hebben een lager zelfbeeld; hebben meer problemen met sociale relaties.

Bovendien scheiden kinderen van gescheiden ouders zelf ook vaker; deze kans is twee keer zo groot als bij mensen van wie de ouders niet gescheiden zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet verwonderlijk wanneer we ons realiseren dat kinderen het huwelijk van hun ouders als voorbeeld zien voor hun eigen toekomstige relatie.

Waarom scheiden uit elkaar gaan? Wat kunt ú doen?

Wat kunnen we nu met elkaar doen om kinderen te helpen die worden geconfronteerd met de echtscheiding van hun ouders? We zetten een aantal tips voor u op een rijtje:

Accepteer gevoelens als boosheid, verdriet, schuldgevoel en verwarring. Besteed speciaal aandacht aan het schuldgevoel dat het kind mogelijk heeft over de scheiding. Dat gevoel moet het kind absoluut kwijt!

Geef het kind ruimte om te praten, maar forceer niets.

Wees reëel. Veel kinderen blijven hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Vaak is dat niet de werkelijkheid. Maak dat voorzichtig duidelijk aan een kind en ondersteun het vooral.

Waarom scheiden uit elkaar gaan? Wat kunt ú doen?

Wat kunnen we nu met elkaar doen om kinderen te helpen die worden geconfronteerd met de echtscheiding van hun ouders? We zetten een aantal tips voor u op een rijtje:

Accepteer gevoelens als boosheid, verdriet, schuldgevoel en verwarring. Besteed speciaal aandacht aan het schuldgevoel dat het kind mogelijk heeft over de scheiding. Dat gevoel moet het kind absoluut kwijt!

Geef het kind ruimte om te praten, maar forceer niets.

Wees reëel. Veel kinderen blijven hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Vaak is dat niet de werkelijkheid. Maak dat voorzichtig duidelijk aan een kind en ondersteun het vooral.


denk hier eens over na

Houden van= een werkwoord


Dood laten bloeden 

de grote valkuil bij mensen die twijfelen over hun relatie, is dat zij te passief zijn in het aan de kaak stellen van de problemen.

Gevolgen voor de kinderen


ONDERZOEK TOONT AAN DAT KINDEREN DIE EEN ECHTSCHEIDING MEE HEBBEN GEMAAKT, OP VEEL GEBIEDEN SLECHTER FUNCTIONEREN DAN KINDEREN UIT INTACTE GEZINNEN


 kunnen we ons zelf wel helpen?

Het komt maar weinig voor dat stellen die in een diepe crisis zitten de vaardigheden en kennis bezitten om zich uit de crisis te redden. Daarbij spelen ook aspecten een rol zoals onwetendheid, trots,schaamte.