Page content

Relatieproblemen en emotionele pijn

Relatieproblemen en emotionele pijn

Relatieproblemen en emotionele pijn

Mensen die veel emotionele pijn hebben, willen loslaten.
Die emotionele pijn kan worden veroorzaakt doordat ze hun relatie niet kunnen beëindigen of juist doordat de relatie is beëindigd. In het laatste geval hoeft het niet uit te maken wie de relatie uitmaakte. Ook als je zelf de relatie uitmaakt(e), kan het zijn dat je enorme emotionele pijn ervaart. Wat veel mensen niet weten is dat het hebben van veel emotionele pijn in je relatie of na het beëindigen van je relatie, een heuse verslaving is. Het wordt ‘relatieverslaving’ genoemd en komt (nog) niet voor in de rijtjes van verslavingen. De eerste die het ‘relatieverslaving’ noemde, was Robin Norwood, een Amerikaanse psychotherapeute. Ik ben zelf relatieverslaafd geweest en genezen relatieverslaafd. De meeste van mijn klanten zijn relatieverslaafd. Ik krijg daarnaast ook mensen die last ervaren van aspecten op hun werk, of in het loslaten van hun ouders, of die spanningen ervaren in contacten met hun kinderen of broers en zussen. Het meest krijg ik klanten met combinaties van deze aspecten, waarbij ook futloosheid en het niet weten wat men wil in de relatie en/of  met het werk een rol speelt. In de klanten die emotionele pijn in of na een relatie hebben, merk ik drie doelgroepen: de meesten weten inmiddels dat ze relatieverslaafd zijn, al is het maar doordat ze wat blogs van mij hebben gelezen. Een andere doelgroep is de doelgroep die het niet weet dat hun enorme pijn wordt veroorzaakt door relatieverslaving. Die groep wordt steeds kleiner, zeker als ze abonnee zijn op mijn nieuwsbrief. En er is nog een kleine, derde, groep, die zowel ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood heeft gelezen en mijn eerdere blogs over relatieverslaving en die ontkennen dat ze relatieverslaafd zijn. Ze herkennen zich niet in hetgeen Robin Norwood schrijft, omdat “ik niet seksueel misbruikt ben, geen alcoholische vader had en niet geslagen ben.” Deze groep is klein. De onderliggende aspecten die echter bij relatieverslaving een rol spelen zijn echter affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik. Tot nu toe heb ik bij al mijn klanten beide patronen ontdekt, altijd samen en altijd tegelijkertijd. Affectieve verwaarlozing is als je geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging en dergelijke hebt gehad, als je vroeger niet serieus werd genomen en als je er niet toe deed. Dit kan op vele verschillende manieren zijn gebeurd. De uitingsvormen hiervan zijn oneindig. Emotioneel misbruik wordt, gek genoeg, niet genoemd bij de vijf aspecten van kindermishandeling en is als zodanig ook het moeilijkst te herkennen. Van emotioneel misbruik is er sprake als de emotionele voeding niet van de ouder naar het kind gaat, maar van het kind naar de ouder. De ouders van mensen die relatieverslaafd zijn hadden een ongelijkwaardig huwelijk, met een dominante ouder en een ondergeschikte (‘subassertieve’) ouder. De relatieverslaafde heeft als kind te doen gehad met de ondergeschikte ouder en is getuige geweest van verbaal of fysiek geweld tegen die ouder of heeft het verdriet en de onmacht bij die ondergeschikte ouder gezien en heeft die ouder willen helpen redden of verzorgen. In hoeverre is relatieverslaving een seksespecifiek aspect? Ik heb ongeveer net zo veel mannelijke als vrouwelijke klanten die komen omdat ze veel emotionele pijn hebben. Robin Norwood veronderstelde dat relatieverslaving een ‘vrouwending’ was, mede door de verzorgende rol van de vrouw in de samenleving. Ik ben daar lang in mee gegaan, tot ik meer mannelijke klanten kreeg. Ik wist al dat mijn vrouwelijke klanten onbewust en onbedoeld een relatieverslaving hadden opgebouwd vanwege patronen van vroeger, zoals affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling. Ik was zelf benieuwd waarom ik in de loop van de tijd meer mannelijke klanten kreeg. Ik vermoed zelf omdat ik zakelijker en concreter ben gaan schrijven in mijn blogs, waardoor mannen zich daar beter in konden herkennen. Ik ben inmiddels een kleine honderd klanten verder en ik weet nu heel zeker dat relatieverslaving wordt veroorzaakt door patronen van vroeger. En dan maakt het niet uit of je als kind een meisje of een jongetje was. Mensen die emotionele pijn in of na hun relatie hebben, hebben de volgende kenmerken: – ze vallen op emotioneel onbereikbare  partners – wat ze niet door hebben, omdat hun ouders vroeger ook emotioneel onbereikbaar waren – ze willen die partner veranderen – ze vermoeden dat hun partner bindingsangst heeft – wat waar is – ze weten echter niet dat ze dat zelf ook hebben – ze hebben namelijk geen veilige hechting gehad met hun ouders en geen puberteit doorgemaakt – waardoor ze zich niet emotioneel hebben kunnen onthechten van hun ouders – waardoor ze niet in staat zijn om een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te gaan met een partner die oprecht aardig is en die oprecht in hen geïnteresseerd is – omdat ze, onbewust en onbedoeld, de spanning en het drama van  uit hun jeugd willen herhalen – ze duiken snel een relatie in – waarbij het alles of niets is en de wens de vader of moeder van de gedachte is – waarbij ze op iemand vallen omdat hij of zij knap is en heel aardig en bijvoorbeeld cadeautjes gaf en heel attent was – tenminste, de eerste drie maanden – ze gunnen zichzelf dan ook niet de tijd om iemand te leren kennen, want ze denken dat ze hem of haar al kennen – de relatie wordt doorgaans (heel) ‘snel geconsumeerd’ (hiermee bedoel ik dat snel samen het bed wordt gedeeld, niet alleen om te slapen) – iemand die oprecht aardig en evenwichtig is, vinden ze ‘saai’ – ze leggen de oorzaak van de ontstane spanningen, frustraties en relatieproblemen volledig bij de ander neer – waardoor ze door kunnen gaan met het willen blijven veranderen van de ander – ze hebben niet door dat ze in feite de ander willen helpen, redden en/of verzorgen – waardoor ze evenmin door hebben dat ze aan een dood paard zitten te trekken – want als ze dat wel zouden kunnen inzien, zouden ze moeten toegeven dat ze compensatie zoeken voor vroeger onvervulde emotionele behoeften – emotionele behoeften waar de partner niet aan zal kunnen voldoen – omdat hij of zij zelf ook, zonder dat hij/zij dat weet, emotioneel behoeftig is – waardoor ze trouwens, om het nog ingewikkelder te maken, ook nog eens op elkaar zijn gevallen – er ontstaat een patroon van aantrekken en afstoten – en vaak een knipperlichtrelatie (dat de relatie aan en uit en weer aan en weer uit gaat) – en bovendien neemt de emotionele pijn in de loop van een relatie of in de loop van de relaties progressief toe – tot je aan de slag gaat met het doorbreken van je patronen van vroeger. Het goede nieuws is dat je hier wat aan kunt doen en dat je je relatieverslaving kunt loslaten en je emotionele pijn kunt kwijtraken, omdat: – het patronen van vroeger zijn – waar je je als kind niet van bewust kón zijn – en die je nu wel degelijk alsnog kunt veranderen. Overigens wil het loslaten van je emotionele pijn en/of het loslaten van je relatieverslaving niet zeggen dat dit automatisch betekent dat je (onmiddellijk) je partner zou moeten loslaten. Dit kun je namelijk nou net niet of kost je juist zoveel emotionele pijn. Het loslaten van patronen van vroeger maakt namelijk dat je alsnog aan je eigen emotionele opvoeding gaat werken en vervolgens aan je eigen emotionele ontwikkeling. Het loslaten van je relatieverslaving is dus een gevolg en het resultaat van dit proces van loslaten van je patronen van vroeger.

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

 
     
]]>

Rouw en relatie

Ik functioneer niet meer

Rouw en relatie. Rouw is een reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een situatie. Er is verdriet, maar ook verbijstering, ongeloof of woede. Eén van de ingrijpendste verliezen is het overlijden van een dierbare. Maar ook andere verliezen kunnen rouw veroorzaken. Bijvoorbeeld een verhuizing, het verlies van een huwelijk of een vriendschap, van werk of gezondheid. Dit kan ook leiden tot relatieproblemen. Rouw en relatie gaat niet zo maar door 1 deur.

Rouw en relatie: fasen van rouw

Rouw en relatie
Een rouwproces bestaat uit verschillende fasen. Fasen kunnen door elkaar lopen. Het is ook niet zo dat iedereen alle fasen doormaakt.
 • Ontkenning Direct na een overlijden ervaren sommige mensen een gevoel van onwerkelijkheid, andere mensen voelen vrijwel niets. Deze fase, waarin het verlies nog niet helemaal doordringt, geeft de gelegenheid de waarheid geleidelijk onder ogen te zien.
 • Boosheid en protest ‘Waarom overkomt mij dit?’ In deze fase zoeken mensen vaak een ‘schuldige’, om verdriet en boosheid op te projecteren.
 • Onderhandelen en vechten Dit kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld door bij een echtscheiding of ontslag naar de rechter stappen. Of zelfs door een (ex)partner te stalken.
 • Verdriet of depressie Als het verdriet echt door gaat dringen, is dit zwaarste en verdrietigste tijd.
 • Aanvaarding Dit gaat met vallen en opstaan. Er komt weer wat meer ruimte, er kunnen voorzichtig weer wat plannen voor de toekomst worden gemaakt.

Rouw en relatie: Waardoor ontstaat rouw

In de volksmond wordt rouw meestal gekoppeld aan het overlijden van een dierbare. Iemand die dichtbij je staat. Daarom is het niet noodzakelijk dat je daadwerkelijk met die persoon samen geleefd hebt. Een fan kan rouwen om het verlies van een verongelukte popstar. Maar het gevoel van rouw kan vele oorzaken hebben dan alleen het overlijden van een dierbare. Denk aan verlies van
 • een baan waar je met heel veel plezier lang in gewerkt hebt
 • een object waaraan je gehecht was en dat onvervangbaar is
 • een dier(kat, hond, kanariepiet) dat er altijd voor je was met zijn/haar onvoorwaardelijke liefde
 • een relatie die -tegen je wil in-voortijdig door de ander wordt beëindigd
Voor het brein maakt de oorzaak  van het verlies niet uit. Het produceert de chemische stoffen die er voor zorgen dat we terug willen naar de situatie van voor het verlies!

Rouw en relatie:  wat doet rouw met je relatie?

Hoe langer de rouw duurt en hoe intenser de rouw om de verlorene is, hoe groter de kans is dat er een negatief effect is op je relatie. Wellicht dat je er door de rouw waar je in zit niet de effecten ervaart of ziet. Of ze wel ziet en ervaart maar niet de kracht hebt om het te lijf te gaan. Toch is het goed om te onderzoeken hoe je relatie er bij staat. Doe daarom maar eens de relatietest. Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in.

Relatietest van je partner

Wel kun je je partner vragen deze relatiescan later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken. [caption id="attachment_3867" align="aligncenter" width="275"]klik op de foto om naar de relatiescan te gaan klik op de foto om naar de relatiescan te gaan[/caption]

Rouw en relatie: symptomen van ernstige depressie en gecompliceerd verdriet

Depressie

Het is normaal dat mensen droefheid, pijn, woede, huilbuien en een depressieve stemming hebben nadat een geliefde gestorven is. Het is belangrijk om te weten wat de normale rouwreacties zijn, zodat u weet of de nabestaande mogelijk slechter wordt – in een grote depressie raakt. Ongeveer 1 op de 5 nabestaanden zal een ernstige depressie ontwikkelen (ook wel klinische depressie genoemd). Dit kan vaak worden geholpen door therapie en medicijnen. Mensen met het hoogste risico voor klinische depressie zijn degenen die eerder depressief zijn geweest, mensen zonder ondersteuningssysteem, degenen die problemen hebben gehad met alcohol- of drugsmisbruik, of mensen met andere belangrijke levensbezwaren. Symptomen van ernstige depressies die niet worden verklaard door normale rouwverwerking kunnen zijn:
 • Constante gedachten over waardeloos of hopeloos te zijn
 • Doorlopende gedachten over de dood of zelfmoord (of de gedachte dat ze beter af zouden zijn of overleden zouden zijn met hun geliefde)
 • Niet in staat om dagelijkse activiteiten uit te voeren
 • Intens schuldgevoel over dingen die gedaan of niet gedaan zijn ten tijde van de dood van de geliefde
 • Waanideeën (overtuigingen die niet waar zijn)
 • Hallucinaties (horen van stemmen of dingen zien die er niet zijn) of “visioenen” waarin de persoon de overleden persoon kort hoort of ziet
 • Langzamere reacties en functioneren van het lichaam

Rouw en relatie: extreem gewichtsverlies

Als dergelijke symptomen langer dan twee maanden na het verlies blijven optreden, zal de persoon die het verdriet heeft gehad waarschijnlijk profijt hebben van professionele hulp. Als de persoon zichzelf pijn wil doen of een plan heeft om dit te doen, hebben ze meteen hulp nodig. Bij sommige mensen kan het rouwproces lang aanhouden. Dit gebeurt vaker bij degenen die erg dicht bij de overledene waren. Het wordt meestal veroorzaakt door pogingen om de pijn te ontkennen of er afstand van te doen of om te proberen te voorkomen dat hij loslaat.

Rouw en relatie: gecompliceerd verdriet

Als normale rouw niet optreedt, of als de rouw lange tijd zonder enige vooruitgang doorgaat, wordt dit ‘gecompliceerd verdriet’ of ‘onopgelost verdriet’ genoemd. Symptomen kunnen zijn: Voortdurende ongeloof in de dood van de geliefde, of emotionele gevoelloosheid over het verlies

Rouw en relatie: niet in staat om de dood te accepteren

 • Zich bezighouden met de geliefde of hoe ze stierven
 • Intens verdriet en emotionele pijn, soms inclusief bitterheid of woede
 • Onmogelijk om te genieten van goede herinneringen over de geliefde
 • Zichzelf de schuld geven voor de dood
 • Ik wens te sterven om bij de geliefde te zijn
 • Overmatige herinneringen aan hun verlies vermijden
 • Continu verlangen en verlangen naar de overledene
 • Zich alleen voelen, los van anderen, of wantrouwig tegenover anderen sinds de dood
 • Problemen met het nastreven van interesses of plannen voor de toekomst na de dood van de geliefde
 • Het gevoel dat het leven zinloos of leeg is zonder de geliefde
 • Verlies van identiteit of doel in het leven, het voelen als een deel van zichzelf stierf met de geliefde
Voor sommige mensen die voor een geliefde met een langdurige ziekte zorgen, kan gecompliceerd verdriet beginnen terwijl hun geliefde nog leeft. Mantelzorgers onder ernstige stress, vooral als de vooruitzichten somber zijn, lopen mogelijk een hoger risico op abnormaal verdriet zelfs vóór de dood. Als u of iemand in de buurt van de overledene één van de bovenstaande symptomen van ernstige depressie of gecompliceerd verdriet heeft, praat dan met een gekwalificeerde gezondheids- of geestelijke gezondheidswerker. Er is aangetoond dat bepaalde soorten behandelingen voor geestelijke gezondheidszorg mensen met gecompliceerd verdriet helpen. Behandeling is belangrijk, omdat mensen met gecompliceerd verdriet het risico lopen dat hun emotionele ziekte verergert en een groter risico lopen zelfmoord te plegen.

Rouw en relatie: omgaan met verlies

Idealiter kan een persoon die het heeft verziekt het rouwproces verwerken. Na verloop van tijd en ondersteuning zullen ze het verlies aanvaarden, begrijpen, de pijn doorstaan ​​en zich aanpassen aan een nieuw leven en identiteit. Als jij of iemand die je kent een dierbare heeft verloren, kunnen de volgende tips je helpen het hoofd te bieden aan het verlies: Laat jezelf de pijn en alle andere emoties voelen. Vertel uzelf niet hoe u zich moet voelen of laten vertellen hoe u zich zou moeten voelen. Wees geduldig met het proces. Zet jezelf niet onder druk met verwachtingen. Accepteer dat je je pijn, je emoties en je eigen manier van genezen moet ervaren – en dit allemaal in je eigen tijd. Beoordeel je emoties niet of vergelijk jezelf niet met anderen. Vergeet niet dat niemand anders u kan vertellen hoe u moet rouwen of wanneer u moet stoppen. Erken je gevoelens, zelfs degenen die je niet leuk vindt. Laat jezelf huilen. Je moet allebei voor genezing doen. Regelen ondersteuning. Praat over je verlies, je herinneringen en je ervaring van het leven en de dood van je geliefde. Denk niet dat je je familie en vrienden beschermt door je verdriet niet te uiten. Vraag anderen wat je nodig hebt. Zoek en praat met anderen die een geliefde hebben verloren.

Regelmaat en normaliteit

Probeer je normale levensstijl te behouden. Verander geen belangrijke veranderingen in het leven (bijvoorbeeld verhuizen, van baan wisselen, belangrijke relaties veranderen) tijdens het eerste jaar van sterfgeval. Dit laat je je roots en enig gevoel van veiligheid behouden. Zorg voor jezelf. Eet goed en oefen. Lichamelijke activiteit is een goede manier om spanning los te laten. Sta jezelf lichamelijk ontspanning en inspanning toe

Rouw en relatie: uw partner

Het is van groot belang dat u uw partner bij uw rouwproces betrekt. Uw gevoelsleven transparant maakt. En over dat van uw partner.

Bekijk de video over rouw

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLrGr97QcZeuH3CeeYs93jUNznWVLQBqXa&layout=gallery[/embedyt]

Hulp bij rouw

Rouw is een ingrijpend proces dat veel van u vraagt. Ook als het verlies al een tijdje geleden heeft plaatsgevonden, is het heel normaal om af en toe weer verdriet te hebben. Dat hoort er gewoon bij.

Relatieweekend: Rouw en de relatie

intensieve relatietherapie en relatieweekend Den Bosch Voor (echt)paren in rouw organiseren
 • wij bijeenkomsten waarin je met andere lotgenoten over je situatie van gedachte kunt wisselen
 • een aangepast Relatieweekend. Een 5-dagdelen durend intensief programma waarin je
  • zicht krijgt op de effecten van je rouw op de relatie
  • leert hoe je communiceert over je rouw of met de persoon die rouwt
  • de eventuele problemen voor de relatie als gevolg van de rouw te boven komt
  • bij kunt tanken na een periode van grote emotionaliteit
Meer weten: stuur een whatsapp naar 0611140465 en klik hier voor het programma van het Relatieweekend

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

 
]]>

Relatieproblemen en rouw

Relatieproblemen en rouw

Relatieproblemen en rouw

Wilt u praten over uw situatie. Neem contact met ons op. Klik hier

Als één van de partners in een relatie door het verlies van een geliefde (ouder, eigen kind, vriend) in rouw gedompeld raakt, kan dat ernstige problemen opleveren voor de relatie. Vooral als de beide partners niet goed elkaars verwachting kennen in deze situatie. Als de rouwende partner de -onuitgesproken- verwachting heeft dat de ander hem of haar wel zal steunen en de ander nu juist geneigd is om te denken dat de ander gebaat is met rust (geen aandacht), kan het cumulatieve effect zijn dat er ernstige relatieproblemen ontstaan. De rouwende partner sluit de ander uit; zo zeer dat gevoelens van initmiteit en sexualiteit zo goed als of geheel verdwijnen. Met als reactie daarop van de ander dat die zich ok terug trekt uit de relatie, teneinde niet gekwetst te worden. Het devies is dus om ook of juist in geval van rouw elkaars verwachtingen goed te kennen.

Rouw duurt langer dan men denkt

“Rouwen is loslaten van de overledene en van allerlei gewoontes die je had, ook in sociaal opzicht.” Sociale steun en professionele begeleiding van rouw, van Jos de Keijser, uitg. Thesis Publishers Amsterdam.
Rouwende mensen wijzen je op je eigen kwetsbaarheid. En dat terwijl je net een pensioenverzekering hebt afgesloten. Nee, van rouw moet je zo snel mogelijk af, daar is hulpverlening voor. Maar zitten mensen daarop te wachten? Voor ieder pijntje is wel een pilletje, maar verdriet en rouw horen bij het leven. “Als de huisarts jou met je verdriet naar de hulpverlening verwijst, is het alsof je er af kan worden geholpen. Maar ik heb geen truc om je minder verdrietig te laten zijn”, zegt Jos de Keijser (39), psycholoog. “Ik raad zelfhulpboekjes aan, dat mensen doorkrijgen: o ja, het is moeilijk, maar ik ben niet de enige.” De Keijser, hoofd behandeling van de psychiatrische polikliniek in Leeuwarden, promoveerde op sociale steun en professionele begeleiding bij rouw. Sociale steun verwijst naar de opvang door familie, vrienden en kennissen. Uit zijn onderzoek blijkt ‘spontaan herstel’ met sociale steun beter te zijn dan professionele begeleiding.

Luister naar mij

Nabestaanden hebben behoefte aan een luisterend oor of gewoon de aanwezigheid van een vriend of familielid. Wat je niet moet doen is het gesprek over de gestorvene vermijden of niet meer langskomen, doen alsof er niets aan de hand is. In de twee jaar die De Keijser als rouwperiode hanteerde, nam het laatste gedrag toe. Nabestaanden hebben langer verdriet dan de omgeving denkt. “In het eerste jaar heeft iedereen het moeilijk en weinig oog voor de inspanningen van de omgeving. Je moet eerst een keer alleen met kerst zijn geweest. Na een jaar sta je pas open voor al die dingen die zoveel mensen voor je deden. Maar de omgeving is dan moe en staat niet meer klaar. Die is blij als mam toch naar een maatschappelijk werker gaat.”

De Relatietest gaf nieuw inzicht!

[caption id="attachment_3724" align="alignright" width="300"]relatietest geeft inzicht Relatieproblemen? Maar wat zijn die precies. Om verder te komen moeten jullie wel inzicht hebben in wat de hoofd-en bijproblemen zijn[/caption]
Doe je de relatietest(relatiescan) vandaag nog dan heb je morgen antwoord op de vraag  ” hoe goed is mijn relatie?” Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in. Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken.

Verdeel de aandacht

De omgeving kan beter niet al het kruit in de eerste drie maanden verschieten, maar de aandacht verdelen over twee jaar. “Iemand moet zich af kunnen zonderen, maar blijf vragen hoe ’t is om alleen te zijn. Negen keer vraag je iemand mee uit en de tiende keer zegt-ie pas ja. Blijf vragen.” Als moeder dan professionele hulp krijgt, gebeuren er twee dingen. “De familie heeft ’t verhaal al tig keer gehoord. De hulpverlener luistert, leeft zich in, geeft tips en schenkt alle aandacht. Dat is heerlijk en dat kan de omgeving nooit bieden. De familie doet dan een stapje terug en rust uit. Ma vraagt zich af waarom de kinderen niet net zo geduldig en begrijpend zijn en raakt ontevreden over de steun van haar omgeving.” Dit zijn de nadelen van professionele rouwbegeleiding: de familie geeft minder steun en de nabestaande is het zich bewust. Was er nooit begeleiding geweest, dan blijft de nabestaande net zo tevreden met minder steun. In het eerste jaar krijgen vrouwen meer steun dan mannen. Maar in het tweede jaar krijgen mannen meer steun. Per saldo is het gelijk, maar mannen zijn beter af, want aan de steun in het eerste jaar heb je weinig. De meeste weduwen van nu, gemiddeld 55, zijn huisvrouw. Zij hebben een voorsprong op werkende weduwnaars. Als de vrouw wegvalt, blijven mannen achter met een mager vriendenkringetje. In de loop der tijd vullen ze dat aan met nieuwe kennissen, waar ze weer ‘verse’ aandacht van krijgen. Kerkleden rouwen niet beter of slechter dan mensen zonder geloof. “De kwaliteit van wat pastores doen op gebied van rouw is trouwens erg goed. Ze pakken op waar de huisarts het laat liggen. Veel mensen doen een beroep op de dominee of pastoor, maar het helpt niet extra. Rouwen blijft een proces dat zich in jezelf afspeelt. Steun helpt, maar maakt je niet minder eenzaam.”

Bekijk de video´s over rouw

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLrGr97QcZeuH3CeeYs93jUNznWVLQBqXa&layout=gallery[/embedyt]

Eenzaamheid

Eenzaamheid is onvermijdelijk na partnerverlies, vooral in het begin. Na een jaar of twee wordt het gemis minder, maar het verdwijnt nooit. De enige manier om de plotselinge leegte te vullen, is een nieuwe liefdesrelatie, vindt De Keijser. “De mening dat je eerst het verlies moet verwerken voor je een nieuwe relatie kunt hebben, klopt niet. Je kunt ook in een nieuwe relatie blijven rouwen. Je nieuwe partner is degene met wie je het best over je verlies kan praten.” En als mensen, vaker mannen, hun verdriet wegstoppen dan is dat voor hen de beste oplossing. Mannen zoeken trouwens niet sneller een nieuwe liefde dan vrouwen. “De uitdrukking ‘weduwnaarspijntje’, een kort, hevig verdriet en dan snel weer verder, gaat hier niet op.” Jonge ouders zoeken wel eerder een nieuw maatje. “Zo van: de kinderen moeten door het verdriet heen en dan ik. Maar je kunt ook samen met je kinderen rouwen. Het kan geen kwaad als je kind ziet dat je huilt als je maar wel uitlegt wat er aan de hand is.” Een nieuwe relatie wordt vaak ervaren als verraad aan de overleden geliefde. Zestig procent zegt na twee jaar niet na te willen denken over een nieuwe partner. “Dat vind ik alarmerend en zonde. Ik denk dat een intieme relatie zoveel eenzaamheid terug kan dringen. Juist als je je daartegen verzet, eindig je bij de hulpverlener.” Wanneer de relatie goed is geweest, heeft zeventig procent de gedachte af en toe contact te hebben met de overledene. “Je krijgt een gevoel dat iemand met je meekijkt of zelfs iets tegen je zegt. Dat is allemaal heel gezond.” De Keijser zelf zou ook willen dat zijn vriendin na zijn dood een ander vond. “Na twee maanden zou ik niet leuk vinden, maar wel na een tijdje. Ik zou benieuwd zijn wie ze kiest. Het is toch voor haar en de kinderen het beste.”

Slechte relatie en rouw

Een moeilijk rouwproces volgt op een slechte relatie. “De haat-liefde in de relatie komt terug in de rouw. De strijd gaat als het ware door.” Voor één situatie bepleit De Keijser wel rouwbegeleiding: als iemand zich onzeker en minderwaardig voelt, komt hij in een depressie terecht en ziet hij letterlijk alles zwart. “Deze mensen krijgen wel steun, maar kunnen het niet meer op waarde schatten.” Rouwbegeleiding door getrainde lotgenoten zou deze groep soelaas kunnen bieden. “Ik wil graag lotgenotenhulp stimuleren, zodat de hulpverlener een stapje terug doet.”

Eerst de relatietest

Maar voordat we de startknop indrukten, hebben we eerst de relatietest van Relatievakantie (Relatietherapie in Eindhoven) gedaan. Zodat we een beter inzicht kregen in hoe wij tegen onze eigen relatieproblemen aankeken. Klik hier voor de relatietest.

De tip over relatieconflictbeheersing werkt!

Een conflict is de laatste fase in een proces van gebeurtenissen tussen 2 partijen. De fase waarin je niet meer door 1 deur kan. Niet meer luistert. De ander zijn opvatting, mening, voorstel onacceptabel en of onbegrijpelijk vindt. Hoe los je dat op met je vrouw, man, vriend, vriendin?

Wat niet werkt:

 • Blijven aanvallen en beschuldigen
 • Dezelfde argumenten herhalen; anders inpakken; dreigen
 • De ander de schuld geven en de oplossing laten bedenken
 • Een coalitie smeden met anderen
 • Je als een slachtoffer gedragen
 • Argumenten en bewijsmateriaal voor je eigen gelijk verzamelen
 • Doen alsof het er niet is
 • Het doorschuiven naar een ander
Weten wat je aandeel in het ontstaan van het conflict is en dat erkennen. Daar begint het voor jou mee. Vervolgens het tonen van de bereidheid, daadkracht en de creativiteit om jou aandeel te leveren aan de oplossing.

Wat wel werkt:

Bekijk onderstaande video  conflictbeheersing in je relatie

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=00Kj79XVi4k&vol=100&width=500&height=281&iv_load_policy=1&cc_load_policy=1[/embedyt]
Klik hier voor het hoofdartikel over relatieconflictbeheersing

Zelf aan de slag met on line hulp om je relatieproblemen op te lossen

We zijn na het doorwerken van het boek en de video´s toen eerst zelf aan de gang gegaan met af en toe wat over en weer gechat, gewhatsap en gebel met een relatietrainer/-coach. Waarbij ons opviel dat er relatief weinig werd “omgekeken” naar wat er in de relatie of ons leven was gebeurd. Focus was echt op ” vandaag en de toekomst”. Welk gedrag draagt bij en welk niet aan het oplossen van de relatieproblemen! Wij zaten echt in een crisis situatie van jewelste in onze 10 jaar oude  relatie. En de “zelfhulp” route liep uiteindelijk toch dood. We zaten te vast in een patroon van over en weer beschuldigen. Toen hebben we met onze “on line” relatiecoach de mogelijkheden van een relatieweekend of relatievakantie besproken en welke relatietherapeut van hun team de beste match met ons zou kunnen opleveren.

 Relatievakantie of Relatietherapie

Relatievakantie wil verandering brengen in het gedachtegoed dat relatietherapie ingezet wordt als ‘laatste’ redmiddel. Iedere relatie kent zijn up’s en down’s. Dat is normaal. Toch is het in veel situaties zinvol om in relatietherapie in de vorm van een Relatieweekend te gaan. Bijvoorbeeld voor een boost in je relatie, als er terugkerende ruzies zijn, als de seks niet bestaand is geworden, of als je niet meer weet of je nog bij elkaar wilt blijven. Zowel voor kleine als grote problemen helpt relatietherapie.

Wat is Relatievakantie wel?

 • een geheel verzorgde vakantie voor (echt) paren in Malaga of  ieder andere locatie naar keuze, die hun relatie op een hoger plan willen brengen ;
 • als onderdeel van een 5 daagse workshop (  2 sessies per dag van maximaal 3 uur)
 • waarin ze oefenen met het gedrag dat -gegeven hun problematiek- nodig is om deze problemen duurzaam  te elimineren c.q te reduceren; met permanente (24 uurbeschikbaarheid) coaching
 • deelnemers een week-, maand en jaarplanning maken van alle activiteiten (tijdbesteding) die zorg moeten dragen voor ´quality time´voor de relatie
 • deelnemers tot 3 maanden na de workshop per skype met hun relatiecoach de onderling gemaakte afspraken (w.o de tijdbesteding) evalueren
 • meer dan 70% van de (echt) paren die een Relatievakantie achter de rug hebben, na 1 jaar meldt een veel betere relatie te hebben dan er voor

Wat is Relatievakantie niet?

 • het is géén therapie; er is o.i géén sprake van ” genezen” maar alleen van af te leren en aan te leren (gewenst) gedrag
 • waar jullie relatie-verleden uitgebreid onder de loupe wordt genomen
 • de persoonlijkheid of oordelen daarover vormen geen doel of onderwerp van de workshop
 • het is geen serie van gesprekken -waar tussen- dagen van thuis  huiswerk maken worden gepland

Informatie over de Relatievakantie

Klik hier voor het gratis werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”. Klik hier voor meer info over je Relatievakantie Klik hier voor meer info over het programma van je Relatievakantie Klik hier om naar de contact pagina te gaan Klik hier voor het teamprofiel Wat anderen van de relatievakantie vonden? Klik hier Kosten van een Relatievakantie? Klik hier.
]]>

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist