arrow_drop_up arrow_drop_down
BOEK EEN RELATIEWEEKEND OF RELATIEVAKANTIE!

RELATIEWEEKEND OF RELATIEVAKANTIE? 

 ALs je al TE LANG RELATIEPROBLEMEN, RUZIE EN CONFLICTEN hebt

relatietherapieweekend in Nederland of Spanje

weer een ruzie-weekend? neem een relatieweekend

dan zullen de weekenden daarna weer leuk zijn

bekijk het relatieweekend programma

relatieweekend=intensieve relatietherapie en communicatietraining voor paren die géén paar meer zijn

relatieweekend, relatietherapieweekend in Brabant of Malaga

 maar 2,3 of 5 dagen hoeft de redding van je relatie te duren 

Wij geloven niet in relatietherapie! Omdat het recept van 1 consult per week met wat huiswerk niet de oorzaak van het probleem aanpakt! Relatieproblemen hebben maar één oorzaak. En dat is gedrag dat niet voldoet aan de verwachting van je partner(of van jezelf). Wij zien daarom wel -snel en blijvend- resultaat door intensieve coaching en oefening in effectieve communicatie. Maar om dat te realiseren heb je minstens 2 tot 5 dagen nodig. Ongestoord samenzijn met een professional. 

En waarbij je tussen de bedrijven door kunt uitrusten, herstellen, genieten van het herboren gevoel voor elkaar.  

dag 1: Hoe zijn onze (communicatie) manieren?

Je bent mijn allerbeste klant

Er zijn veel paralellen tussen de klant leveranciersrelatie en de liefdesrelatie. Zo is er sprake van een behoefte bij de klant die deze niet zelf kan of wil bevredigen. En de leverancier komt er pas achter wat de klant precies wil door er heel gericht naar te vragen. Maar de klant kent zijn eigen behoefte misschien niet zo goed. Daarom moet de leverancier de klant zodanig op zijn gemak stellen dat zijn vragen worden beantwoord. De leverancier moet leveren conform verwachting! In de liefdesrelatie levert de leverancier "gedrag". Verkeerd gedrag leidt tot klantontevredenheid.

Onze communicatie nieuwe stijl

Als je relatietherapieweekend start ga je een nieuwe vorm van met elkaar praten aanleren. Onder leiding van je relatiecoach/ communicatietrainer. Immers..de wijze waarop het tot dan toe gegaan is heeft er niet voor kunnen zorgen dat je geen relatieproblemen kreeg. Het roer moet dus om. En snel!

De meeste relatieproblemen ontstaan door het gebrekkige vermogen van de partners om

op de juiste wijze de juiste (open) vragen te stellen relevante en tijdige antwoorden te geven aan de ander te luisteren. 

activiteit: samen  eerst leren deze vaardigheid toe te passen alvorens door te stappen naar dag 2. Intensief oefenen met eigen voorbeelden uit het verleden of het nu. Onder begeleiding van een relatiecoach/ communicatietrainer.

resultaten na de 1e dag van het relatieweekend

70% minder conflicten of bijna ruzies

relatieproblemen los je op in een relatieweekend

je voelt minder spanning in elkaars aanwezigheid

je weet hoe je je moet gedragen om niet in ruzie te eindigen

de emotionele afstand is kleiner geworden en je hebt dat zelf gedaan

je kijkt uit naar de 2e dag

DE 2E DAG: Blik op de toekomst 

Wat is jouw ideaal?

De energie van beide partners moet gericht zijn op het maken van een gezamenlijk toekomst beeld .

Je leert te idealiseren. Over eenvoudige en moeilijke onderwerpen. Je kan vertellen en opschrijven in detail wat je ideaal is (bijvoorbeeld: de relatie met je ouders, een nieuwe woning, vakantie, vriendschap, wat is voor jou intimiteit). Door elkaar op een niet offensieve en oordelende wijze te interviewen kun je bloot leggen wat een ieders "ideaal" is.

Je leert hoe je er achter komt wat  de verwachting is van de ander? Waar diens gedrag vandaan komt.

Intimiteit is? 

Zo kan je bijvoorbeeld met elkaar ontdekken wat intimiteit voor jou inhoudt en wat het voor de ander inhoudt. In termen van gedrag. Want gedrag is immers wat je aan elkaar"levert". Zo kan je er achter komen dat jij de hele dag geknuffeld wilt worden. En waarom? Omdat je ouders dat ook deden, omdat het je de gedachte bezorgt dat je belangrijk bent voor de ander. En je krijgt er een heerlijk kippevel gevoel van. En je partner? Die heeft genoeg aan 1 knuffel per week! Om welke reden. Vraag het hem

Waar verschillen wij?

Met alleen maar weten wat jouw ideaal is en wat het ideaal van je partner is, ben je er nog niet. Als een ideaal 10 onderdelen omvat,is de vraag; welk onderdeel weegt het zwaarst voor je partner? Welk aspect het belangrijkst? En wat moet -als het aan je partner ligt-het eerst gerealiseerd worden? RESULTATEN NA DE 2E DAG

je kan "ont" dekken wat de ander ergens van vindt; een verwachting, een behoefte, een norm, een probleem

relatieproblemen oplossen in een relatieweekend


JE KAN "ONT" DEKKEN WAarom DE ANDER dat VINDT; wat is de drijfveer

JE KAN "ONT" DEKKEN HOE HET GEDRAG VAN DE ANDER ontstond

je oordeelt en veroordeelt niet meer en veroorzaakt daardoor minder ruzie

je kan vertellen wat je gehoord hebt; zonder vervorming

DE 3E DAG: "geboorte van ons wij ideaal" 

Waar verschillen wij en hoe erg is dat voor mij !

In de voorafgaande dagen heb je geleerd-door (door)vragen,antwoorden en luisteren- te ontdekken wat een ieders verwachting, norm, waarde, opvatting, ideaal is van een bepaald onderwerp. Je weet wat het is, waarom het zo is en wat het je partner oplevert als "het" er zou zijn. Het "het" is dan bijvoorbeeld de ideale vriendschap, het volledige respect, de beste verdeling van de huishoudelijke taken. Maar daarmee is het nog geen "wij"  verwachting, norm, waarde, opvatting, ideaal is van een bepaald onderwerp. Daarvoor is nog een stap nodig. Daarvoor is nodig dat je de onderlinge verschillen over wat ideaal is in beeld brengt. Maar ook dat je elkaar duidelijk maakt wat voor jou het belangrijkste is. Niet alle verschillen hebben hetzelfde gewicht. Pas als je dat weet kun je gaan proberen tot een "onze"  verwachting, norm, waarde, opvatting, ideaal is van een bepaald onderwerp te komen.

Het "Mijn" ideaal word een "Ons" ideaal!

Relatieproblemen worden zoals gezegd alleen veroorzaakt door gedrag dat niet voldoet aan de verwachting. Maar niet altijd is die verwachting voor de leverende partij(van dat gedrag) duidelijk. Waardoor er zo maar een verkeerde levering wordt geleverd. Maar na de eerste 2 dagen kan dat nooit meer de probleem oorzaak zijn. Wat nog wel de oorzaak kan zijn dat er iets gevraagd wordt dat eenvoudig weg niet geleverd kan worden. Er moet dus naar een alternatief gezocht worden dat voor zowel de klant als de leverancier acceptabel is. Wat acceptabel is hangt dan af van de verschillen die in eerdere fase nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Zodat per verschil bepaald kan worden hoe belangrijk dat is voor beide partijen. Als het voor de één niet of veel minder belangrijk is en voor de ander heel belangrijk, kan er worden geruild. Zo ontstaat het "ons" ideaal. Realistisch en haalbaar!!


RESULTATEN NA DE 3E DAG

je weet WAT DE ANDER ERGENS VAN VINDT; EEN VERWACHTING, EEN BEHOEFTE, EEN NORM, EEN DEFINTITIE

relatieprobleem en wat ik verwacht van mijn partner

JE WEET WAT de verschillen zijn tussen jouw VERWACHTING, BEHOEFTE,  NORM, DEFINTITIE en die van je partner

JE WEET WAT hoe belangrijk de VERSCHILLEN ZIJN voor jou en je partner

je weet wat je kan "offeren" om tot een "wij" norm,opvatting,verwachting te komen

relatieweekend en hoe een win win te  bereiken

je hebt "ja" gezegd tegen een "wij" norm,opvatting,verwachting. En je hebt je eigen NORM, OPVATTING, VERWACHTING begraven. 

DE 4E DAG: "ik ben gestopt met schade te veroorzaken"

Gisteren bestaat eigenlijk niet meer.

In de intensieve relatietherapie van Relatievakantie wordt zeer beperkt omgekeken. 

Het motto is "Het verleden kunnen we niet veranderen. De toekomst wel"

Tegelijkertijd moet er echter wel geleerd worden van het verleden. Dat gebeurd in de vorm van de "schade sessie".

In de schadesessie (4 uur) wordt door de beide partners zo volledig en gedetailleerd mogelijk aan elkaar ´bekend´ gemaakt welke emotionele schade men opgelopen heeft door het gedrag van de ander. Er is vooraf door ieder van jullie een "schadeformulier" opgemaakt. Want het is meestal lastig om "ineens" een volledig en van voorbeelden voorzien overzicht te geven. Je gaat de ander interviewen om achter de onderstaande zaken te komen.

Schade/ pijn

1.welk gedrag van jou veroorzaakte schade (3 voorbeelden)

2.wanneer is dat gebeurd en hoe vaak kwam het voor?

3.wat deed dat met jou (wat betekende het voor je gevoel en gedrag naar de ander)

Nooit meer

Nadat je door je partner bent geïnformeerd over wat jouw gedrag voor emotionele schade heeft veroorzaakt moet je je bewust zijn geworden van de gevolgen van je gedrag. En moet er een meetbare, zichtbare, tastbare en blijvende verandering in je gedrag komen. Om te voorkomen dat de schade zich door ontwikkelt EN de bestaande schade niet verkleint.

activiteit: intensief oefenen in het interviewen van de ander om er achter te komen wat het eigen gedrag was waardoor de ander afstand van je genomen heeft, pijn lijdt. En het vastleggen van de schade

resultaat:. De afspraak is gemaakt dat dat gedrag dus zoveel mogelijk achterwege moet blijven.

RESULTATEN NA DE 4E DAG

na de schade-sessie weten beide partners zeer precies welk gedrag bij elkaar emotionele schade heeft veroorzaakt

relatieproblemen en het verdriet

je kan het gesprek over dit onderwerp voeren zonder nieuwe schade te veroorzaken

je weet wat of wie je kan helpen om je schade veroorzakend gedrag af te leren en niet meer te vertonen

je weet hoe je de ander vertelt dat die schadelijk gedrag laat zien. op een manier die geen nieuwe schade veroorzaakt

JE HEBT AFSPRAKEN GEMAAKT OVER DE EVENTUELE SANCTIES ALS HET SCHADELIJK GEDRAG ZICH TOCH VOORDOET

het relatieweekend is ontspannen terwijl je relatieproblemen oplost

RElatieweekend=Ontspannen en opladen

Zwaar programma

Van jullie wordt veel gevraagd in die paar dagen. Waarschijnlijk kom je met de nodig spanning in je lijf aan. Zijn de kinderen goed verzorgd. Misschien dat je er wel met grote tegenzin aan begint. Het is opletten geblazen tijdens de sessies. Je moet goed nadenken over wat je zegt, doet. Je kan immers over alles een vraag krijgen! Kortom het is zeer vermoeiend. De ontspanning komt als je merkt dat je minder ruzie en spanning ervaart.

Wat ontspant?

Bij de voorbereiding vragen we jullie om aan te geven wat de activiteiten zijn waarvan je weet dat ze je doen ontspannen. Wij zorgen er voor dat er voldoende ontspannings activiteiten ondernomen kunnen worden. 

meer weten?

Het boeken van een relatieweekend of relatietherapieweekend is een hele stap. Je denkt en hoopt dat je het zelf kunt oplossen. En misschien kun je dat ook wel. Maar heb je alleen even een "gids" en "coach" nodig om je op het goede spoor te zetten. Praat vrijblijvend met ons over wat we voor je kunnen betekenen. Het verplicht je tot niets