arrow_drop_up arrow_drop_down

Relatietherapie en feed back geven

Het geven van feedback is van groot belang Relatieprobleem en feed back geven. Wat hebben die begrippen met elkaar te maken? Feedback is Engels voor” iets over het gedrag van de ander zeggen”; op diens verzoek of juist niet.

Yohari- window

Een handige manier om feedback dat duidelijk te maken is  door gebruik te maken van het Yohari-window. Een rechthoek met 4- kwadranten (vakken).  Relatieprobleem en feed back geven

 Het 1e vak noemen we de open ruimte

Het is gedrag van mij of een uiterlijk kenmerk van mij dat bekend is bij mij en is ook bekend bij de ander. De bakker weet dat jij altijd 1 half gesneden bruin komt kopen en altijd een dubbeltje te kort komt.

Het 2e vak is je blinde vlek

Is je blinde vlek. Het is gedrag van mij of een uiterlijk kenmerk van mij die niet bekend is bij mij, maar wel bij de ander. Deze blinde vlek kan je groter laten worden als de ander iets over je gedrag vertelt. Bijvoorbeeld dat je gewezen wordt op een zenuwtrek die begint als je zegt dat een “een dubbeltje tekort komt”

Het 3e vak

Wordt het privé of verborgen gebied genoemd.  Het is gedrag van mij of een uiterlijk kenmerk van mij die bekend is bij mij zelf, maar niet bij een ander. De bakker weet niet dat de koper in ernstige financiële problemen zit; zich daar enorm voor schaamt en niet gemakkelijk daarover praat. De reden voor de schulden ligt in het gedrag van zijn partner die hoge gokschulden gemaakt heeft in de afgelopen 2 jaar. Dit stuk houd je geheim. Je geeft alleen toegang tot deze ¨kluis¨ aan anderen als je ze heel erg vertrouwt of misschien ook wel als je onder druk wordt gezet (verhoor). Als je de ander ver-trouwt is dit het moment waarin je open bent. Je vertelt over  wat bepaalde dingen voor jou betekenen.

Het 4e vak

Iss onbekend gebied. Het gedrag van mij of uiterlijk kenmerk van mij is niet bekend bij mij, maar ook niet bij een ander. Een voorbeeld kan zijn dat jij niet wist dat je in panieksituaties de enige bent die het hoofd koel houdt en je partner die bij je in het vliegtuig zit, wist dat ook niet. Het meest prettig en effectief werk je samen met je partner/klant en partner/leverancier wanneer dat eerste vak, je ‘open ruimte’, zo groot mogelijk is. Kwetsbaarheid is dan oké en feedback wordt serieus genomen. Je kunt rekening met elkaar houden en er is vertrouwen. Dit samen zorgt ervoor dat zowel het individu als de organisatie kan ontwikkelen. Het vergroten van dit vak kan door: Vanuit je vak ‘privé’ openheid te geven in wat iets voor jou betekent. Je onthult iets van jezelf. In een goede klant-leverancier-relatie is het ‘privé’ zo klein mogelijk. Het is de basis voor de vriendschap. Je ‘blinde vlek’ kan je verkleinen door actief om feedback te vragen en deze te ontvangen.

Stel je open

Hoe meer je van elkaar weet, hoe groter de kans is dat je het gedrag kan ontwikkelen en leveren dat je partner verwacht. Partners in een problematische relatie lijden soms aan een “defect” of in- compleet zelfbeeld. Als zij eigen behoeftes of eigenschappen voor zich zelf houden (privé) of zichzelf niet voldoende kennen (blinde vlek) kan de partner hierdoor op een dwaalspoor gebracht worden. Het resultaat is dat deze hierdoor niet of onvoldoende kan leveren of niet (meer) bereid is om te leveren. Je bent daarom in een probleem relatie gebaat bij een zo klein mogelijke blinde vlek en privé vak.

Doel van feedback

Zonder Feedback is er geen ontwikkeling en blijft alles bij het oude.Door de ander informatie te geven hoe hij of zij door jou wordt ervaren, kan er een inzicht bij die ander ontstaan dat zonder jouw hulp niet had kunnen ontstaan!

Wat vind mijn klant van mij (de leverancier)?

In het werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?” vind je zeer praktische oefeningen en aanwijzingen hoe jullie feedback optimaal te maken. Loopt je relatie momenteel stroef en raak je door een weekendje ¨quality time¨ alleen maar van de regen in de drup? Dan zijn er andere wegen die je moet gaan bewandelen. Er zijn talloze manieren en wellicht is het noodzakelijk om hierbij hulp te vragen. Maar voordat het zo ver is, kun je ook eens proberen om je lief op een andere manier te bekijken. Stel hem/haar eens voor als een belangrijke klant, zoals je in een werkrelatie ook zo hebben. Hoe zou je dan zo’n periode van frictie aanpakken? Begin om je eens te verplaatsen in zo’n werksituatie; jullie zitten in economisch zwaar weer en aan deze ‘klant’ mag je nog exclusief leveren. Alleen, op dit moment is deze klant helemaal niet tevreden. Het enige wat je in dat geval te doen staat, is opnieuw met je klant in gesprek gaan en uitvinden wat haar of zijn allerbelangrijkste behoeften zijn. En vooral ook waar die behoeften vandaan komen. Neem dit ook als vertrekpunt in je eigen relatie, ga eens een open gesprek aan en pols deze behoeften.

Bekijk onderstaande video over feed back

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6gXIg_6Ea78&vol=100&width=500&height=281&iv_load_policy=1[/embedyt]

Natuurkunde

Feedback is een begrip dat uit de natuurkunde komt en het betekent terugkoppeling. De hele natuur en onze samenleving zit vol met feedbacklussen.

Leren leren

Bij leerprocessen gebruiken we dat begrip ook. Strikt genomen is het niet mogelijk om iets te leren zonder feedback. In z’n algemeen zou je kunnen zeggen: Er vindt een Actie plaats – Die geeft een Resultaat – De bron van de Actie neemt dat waar. M.a.w. het Resultaat van de Actie wordt teruggekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om te zien of een actie de gewenste resultaten geeft. Mocht dat niet zo zijn, dan kan er een andere actie volgen. Het nieuwe resultaat dat wordt waargenomen, is mogelijk dichter in de buurt van wat men wenste. De waarneming van de resultaten maakt bijsturing mogelijk.

Bi feedback

Met bio feedback kun je zelfs je hartslag, spierspanningen, bloeddruk en hersengolven leren herkennen en veranderen. Maar ook de presentatie van bedrijfsresultaten is een vorm van feedback. Je kunt dan zien of een marketingstrategie heeft gewerkt. Menselijke relaties zitten vol met duidelijke en subtiele feedbacklussen.
 • Je angstzweet bijvoorbeeld is een vorm van (onbewust) waarneembare feedback.
 • Als je verliefd bent, geef je een specifieke geur af.
 • Doet een potentiële partner dat ook, dan bestaat de kans dat het snel klikt. (Naast geur zijn er tegelijk nog andere feedbackkanalen actief.)
 • Interne feedback maak je dagelijks mee, zoals een hongergevoel dat stopt na het eten. Je maag geeft signalen af, die je interpreteert als honger of verzadigd.

Verbale feedback

Een mogelijke vorm van feedback is om gewoon je mening eruit flappen. Als iemand een fout maakt, zeggen dat hij een dommerik is. Deze vorm van feedback is
 • niet nauwkeurig en evenmin behulpzaam voor de ontvanger.
 • Erger nog hij verstoort de relatie.
Door bepaalde regels toe te passen bij het geven van verbale feedback, leer je zo zuiver mogelijke feedback geven, en is de kans groot dat de ontvanger er zijn / haar voordeel mee kan doen. Het kan de relatie verdiepen.

Zuivere feedback,  op de juiste wijze gegeven en ontvangen,  versnelt het leerproces

Relatieprobleem en feed back geven en de relatietest

Via deze relatietest ontdek je hoe jij je relatie ervaart.  Vul hem daarom in eerste instantie alleen in. Wel kun je je partner vragen deze relatietest later ook in te vullen. De beide ingevulde vragenlijsten kunnen de eerste aanzet zijn voor een 2 gesprek. Omdat een dergelijk gesprek zonder goede begeleiding gemakkelijk tot nieuwe conflicten kan leiden, is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken. Als jullie het gesprek liever voeren in aanwezigheid van een onpartijdige derde kunnen jullie het gesprek natuurlijk ook voeren onder begeleiding van ons. Relatietherapie in de vorm van de Relatievakantie kan jullie namelijk helpen in de kortst mogelijk tijd de relatieproblemen te verminderen.

Klik hier voor de relatietest

Relatieprobleem en feed back geven:

Feedback is effectief als ze gericht, expliciet en functioneel is en direct aansluit op waarneembaar gedrag. Feedback …
 1. heeft betrekking op het waargenomen en aanwijsbaar (deel)gedrag en niet op de persoon.
 2. is beschrijvend en niet een interpretatie van, of een oordeel over het gedrag. Je geeft een zuivere waarneming weer.
 3. is specifiek en niet algemeen, gericht op concrete, specifieke en duidelijk omschreven gedragingen.
 4. volgt direct op het gedrag.
 5. geef je op het juiste moment, dus wanneer de ontvanger het wenst.
 6. stelt de ontvanger in staat er iets mee te doen. Geef nooit advies.
 7. formuleer je zodanig dat je de ontvanger uitnodigt om te reageren.

Feedback regels bij relatieprobleem en feed back geven:

 1. beschrijf in woorden wat je ziet (ik zie dat er tranen al 5 minuten over je wang naar je kin stromen  terwijl je bij het aanrecht stond)
  • je bent als het ware een fotograaf die zonder oordeel een moment vastlegt
  • wat,wanneer,hoe vaak, hoe lang, hoe diep etc.
 2. vertel de ander jouw interpretatie bij wat je ziet( ik denk dat je verdrietig bent); je bent de journalist die er een verhaal bij maakt. Dat kan kloppen of niet kloppen. Of een halve waarheid bevatten!
 3. vertel jouw gevoel het gedrag dat je ziet jou geeft en de eventuele lichamelijke reactie die je ervaart (ik krijg de gedacht ” wat erg, ze is verdrietig! waarom zou dat zijn; ga er zelf ook door huilen) 
 4. Stel de vraag: “Klopt het wat ik zie en klopt mijn interpretatie?”
  • je geeft de ander de gelegenheid om iets te oordelen over wat je zag, beoordeelde en voelde
  • je laat blijken dat je niet een onwrikbaar oordeel hebt maar de ander nodig heeft om je gedrag beter te begrijpen
Bij het antwoord “nee” is de vraag:
 • wat is dan de reden?
 • hoe zou t komen dat ik het zo interpreteer?
Bij het antwoord “ja” is de vraag bijvoorbeeld:
 • wat is de reden van je verdriet?
 • hoe lang heb je dat verdriet al?
En bij “ja” blijf je net zo lang doorvragen tot je precies weet
 • welke gedachte(n) het verdriet veroorzaken
 • wat de lichamelijk reacties zijn van die gedachten (hoofdpijn, huilen, zweten, wakker liggen en piekeren over steeds hetzelfde etc.)
 • welk gedrag van wie daar wellicht de oorzaak van is of aan bijgedragen heeft

De ontvanger van feedback dient zich aan de volgende eenvoudige regels te houden:

 • luister naar de “fotograaf”; onderbreek die niet in zijn beschrijven van het gedrag
 • Probeer de feedback te begrijpen door (open) vragen te stellen over wat gezegd wordt (wanneer zag je dat, hoe vaak deed ik dat)
 • Ga niet argumenteren of verdedigen; je krijgt een foto en een interpretatie van je gedrag
 • Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jezelf als persoon.
 • Schiet niet onmiddellijk in de verdediging, dus rem je emoties.
Sta open voor complimenten, doe niet alsof ze niet belangrijk zijn.

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Bekijk onderstaande video over feed back geven.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6gXIg_6Ea78&vol=100&width=500&height=281&iv_load_policy=1&cc_load_policy=1[/embedyt]  

]]>