arrow_drop_up arrow_drop_down

relatie en gedrag

Ik verwacht ander gedrag ! Relatie en gedrag. Onderstaand fragment over het veranderen van je gedrag komt uit het werkboek “Schat, wil je mijn klant zijn?”. Een boek vol oefeningen om je onderlinge communicatie te verbeteren en conflicten op te lossen of te voorkomen. Dit werkboek wordt gebruikt tijdens de sessies in de Relatievakantie en als naslagwerk.Download gratis het werkboek “Schat,wil je mijn klant zijn?”

De 3 gedragsverandering bepalende factoren

1.De Urgentie Voor hem was de urgentie zijn “afschuwelijke” uiterlijk (gezicht); waarmee hij niet kon leven. Hij was bezeten door het idee dat iedereen zag hoe slecht hij er uit zag. Grote wallen. Ondanks het feit dat in zijn omgeving niemand herkende wat hij wel zag. Voor hen was hij een knappe jonge vent. Niks mis mee. Tegelijkertijd wist hij dat hij niet onbeperkt toe kon geven aan zijn behoefte. Aan zijn schoonheidsideaal. Het zou het einde van zijn klant-leveranciersrelatie kunnen betekenen. Zijn urgentie veroorzaakte bij zijn leverancier een andere urgentie. Namelijk het “meeleven” met deze noodzaak tot aanpassing van zijn uiterlijk. Zij moest haar gedrag, zelfs haar gevoel aanpassen. En er ook nog geld voor opofferen. Geen nieuwe keuken dus. 2.Willen Een grote onzichtbare kracht -als een verslaving-maakte dat hij alles wilde opofferen voor een nieuw uiterlijk. Het enige wat hem daarin kon remmen was de hoeveel beschikbare geld voor de operaties en het gedrag van zijn klant. Haar willen bestond daaruit dat ze lang dacht dat als ze maar mee zou gaan in zijn denken, er een einde zou komen aan die “verbouwingen”. 3.Kunnen De man had een indrukwekkende kennis opgebouwd over cosmetische chirurgie. Dit alles om een zeer nauwkeurige specificatie van zijn gedroomde gezicht te kunnen communiceren naar de chirurg. De vrouw had -door nood geboren- veel kennis opgebouwd over autisme. Hoe daar mee om te gaan in het dagelijks leven en hoe hem te beïnvloeden zodat niet heel zijn en haar leven door zijn gedrag werd gedomineerd. Zij had geleerd om als autist haar dagelijks rooster aan te passen. Regelmaat! Opdracht 13: Hoe verander ik gedrag? Stap 1: Noem ieder – klant en leverancier – één voorbeeld waarbij je de andere persoon (collega, vriend, kind, familielid) zover moest krijgen dat die het eigen gedrag ging veranderen. Beschrijf wat er t.a.v. urgentie, willen en kennis door jou gedaan is (heb je bijv. de urgentie vergroot door te zeggen dat je weg gaat als de ander niet doet wat je vraagt) om de ander zover te krijgen? Stap 2: Bespreek elkaars aanpak en schrijf op een blanco-vel de do´s en dont´s die je samen hebt ontdekt m.b.t de verandering van andermans gedrag. Neem het gesprek op. Stap 3: Noem ieder één voorbeeld waarbij je jezelf zover moest krijgen dat je je gedrag ging veranderen. Beschrijf wat er t.a.v. urgentie, willen en kennis door jou gedaan is (heb je bijv. een bezoek gebracht aan de longarts om je longen te laten onderzoek (stel je voor, je bent roker)? Stap 4: Bespreek elkaars aanpak en schrijf op een blanco-vel de do´s en dont´s die je samen hebt ontdekt m.b.t verandering van je eigen gedrag. Neem het gesprek op. Stap 5: klant beluister-samen met je leverancier   de gesprekken af en
 • Check
  • dat je antwoorden hebt gekregen op de vragen Wat, Waarom en Wat voor gevoel levert het je op als je de ideale veranderaar zou zijn (hoofdstuk 3-niveau’s van de behoefte)
  • wanneer je alleen maar open vragen hebt toegepast
  • of jullie beiden antwoorden gegeven heeft op je vragen en hoe specifiek die waren
Als de antwoorden niet specifiek waren, bedenk dan de open vraag waardoor je dat ontbrekende stuk informatie wel krijgt; stel de vraag alsnog Stap 6: leverancier en klant stellen  “het gedrag van de ideale veranderaar” profiel op. Stap 7: Bespreek het resultaat met elkaar en beoordeel op een schaal van 1 tot 5 (helemaal conform het ideaal) hoe je t.o.v. het ideaal nu gedraagt. Stap 8: Schrijf op een wit vel de 5 STRIKT NOODZAKELIJKE gedragingen op van de ideale veranderaar die voor jullie beiden van even groot belang is. Hang die op een centrale plek in je woning. Stap 9: Bespreek op een vast moment in de week hoe die week je leverancier het heeft gedaan; laat je klant je beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Doe hetzelfde voor de klant.

Mijn weerstand komt door…….

95% van de problemen tussen een klant en leverancier, ontstaat door gedrag. Verandering van je gedrag in de richting die je klant van je vraagt is dus een effectieve manier om de relatie kwaliteit te verbeteren. Ware het niet dat je gedragsverandering beperkt wordt door je eigen interne weerstand tegen verandering. Een normaal menselijk verschijnsel. Daarom moet je-samen- achterhalen waar je weerstand vandaan komt. Opdracht 14: Achterhaal waar de weerstand bij jezelf vandaan komt. Stel alleen maar VRAGEN aan jezelf. Stap 1: Beantwoord de onderstaande vragen. Stap 2: Bespreek je antwoorden met je leverancier en beantwoord zijn “open “vragen. Neem het gesprek op Stap 3: Nadat beiden de opdracht hebben uitgevoerd; schrijf op een flipovervel 3 aanbevelingen om je eigen weerstand te verlagen. Stap 4: klant beluister-samen met je leverancier- de gesprekken af en
 • Check
  • dat je antwoorden hebt gekregen op de vragen Wat, Waarom en Wat voor gevoel levert het je op als je je eigen weerstand redenen kent en die kunt veranderen (lees: hoofdstuk 3-niveau’s van de behoefte)
  • vooral dat je alleen maar open vragen hebt toegepast
  • dat jullie beiden antwoorden gegeven hebben op de vragen en hoe specifiek die waren
 • Als de antwoorden niet specifiek waren, bedenk dan de open vraag waardoor je dat ontbrekende stuk informatie wel krijgt; stel de vraag alsnog

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

]]>