arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe los ik mijn relatieprobleem op?

Wat zeg je eigenlijk of wat bedoel je eigenlijk?

Ik heb sinds 2009 zo’n 800 stellen geholpen met het oplossen van hun relatiecrisis. Door hun te leren zo met elkaar te praten dat duidelijk wordt wat ze bedoelen als ze bijvoorbeeld zeggen “ik voel me eenzaam”.


Of wanneer ze verzuchten dat ze niet “gelukkig”zijn. Maar waar bestaat die hulp eigenlijk uit?


Modewoorden

Iedere periode kent zo zijn buzz-woorden. Containerbegrippen. Woorden waar een gemoedstoestand mee wordt aangeduid. Een voorbeeld van zo’n woord in 2019 is “ in je kracht zijn”. Of als het een van buiten afkomstige actie betreft, dan wordt gezegd “hem of haar in zijn kracht zetten”. Na wat doorvragen kwam ik  erachter dat hier bedoelt wordt dat de (ontkrachte) persoon weer aan de slag gaat, dingen doet die hij of zij eerst ook deed.

Een ander modewoord is verbinding maken. Er zijn zo bleek mij recentelijk zelfs “verbindingscoaches”. Na wat doorvragen kwam ik  erachter dat hiermee bedoeld wordt ".Namelijk we praten niet meer met elkaar(over zaken die ik of jij belangrijk vind).

Huh?

Maar de vraag is “wat bedoel je daarmee”? In nagenoeg alle gevallen waarin ik stellen geholpen heb hun relatieproblemen uit de wereld te helpen, stuitte ik op het fenomeen dat ze aan éénzelfde begrip, verschillende betekenis gaven. Terwijl ze dat van elkaar niet wisten. Aangenomen werd dat ze hetzelfde bedoelden.

En als je dan dat begrip door vragen uitéén ging rafelen, ze tot de conclusie kwamen dat dat de oorzaak van hun relatieprobleem was.

Wat denk je als je een relatieprobleem hebt?

Hoe ze dat relatieprobleem dan ervaarden? In nagenoeg alle gevallen als diepe teleurstelling over het gedrag van de ander. Met andere woorden er werd een ander gedrag vertoond dan dat de ontvanger van het gedrag- op basis van de betekenis die de ontvanger van het gedrag aan het woord gaf- verwachtte. Er werd dus niet “geleverd” overeenkomstig de verwachting. 

Houden van

Een kernbegrip in de liefdesrelatie is het werkwoord houden van!. Houd 10 willekeurig gekozen mensen op straat aan. Vraag hun wat ze onder houden van verstaan en wat wat voor gedrag daarbij hoort. En je zult zeer verschillende antwoorden krijgen! 

Datzelfde verschijnsel doet zich ook voor als je andere kernbegrippen als vriendschap, intimiteit, veiligheid,respect of communicatie aan dit “straat-panel” zou voorleggen.

Als het gaat om het gedrag dat ik koppel aan zo´n begrip, heeft een ieder heeft zo zijn eigen verwachting daarvan. En daar ligt dus precies de oorzaak van het relatieconflict of het relatieprobleem. In zijn niet essentie is het niet anders dan 2 personen vragen wat lekkere koffie inhoudt..en je krijgt 2 verschillende beschrijvingen.

Van 2 verwachtingen 1 maken

De oplossing van het relatieprobleem is in zijn essentie dus simpel.

Vind uit:

 • wat ieder der partners verstaan onder een bepaald begrip
 • welk gedrag daarbij door ieder van hun wordt verwacht
 • waarom dat gedrag wordt verwacht
 • wat het de ontvanger van dat gedrag oplevert

Bepaal vervolgens:

 • waar de verschillen in begripsomschrijving uit bestaan
 • waar de verschillen in aan het begrip gekoppelde gedrag uit bestaan


Als je langs die weg dus kunt vaststellen waar men in verschilt (bijvoorbeeld over het gedrag dat je verwacht bij goede communicatie), ben je al heel dicht bij de oplossing. 

Wat daar dan nog voor nodig is, kan je omschrijven als het bereiken van het compromis.

Het compromis

Pas nadat er vast is komen te staan waar men verschilt in de betekenisgeving van een bepaald begrip. En ook duidelijk voor elkaar is geworden wat dat vervolgens betekent voor het gedrag dat bij dat begrip hoort, kan onderzocht worden wat er voor nodig om van die verschillen af te komen.

Want zo lang die verschillen in hun volle omvang blijven bestaan, blijft het risico van een relatieprobleem bestaan!

Zolang ik blijf denken dat houden van inhoudt dat ik zorg voor

 • een dak boven ons hoofd
 • een bloemetje op zijn tijd
 • een knuffel in de vorm van arm om je schouder , 1 keer per week

En de ander volstrekt andere gedragingen van mijn verwacht, gaat de relatie de verkeerde kant op.

De wil

Als we samen hebben kunnen vaststellen waar we verschillen, is-om tot verkleining van die verschillen-nog wel een heel belangrijke volgende en noodzakelijke stap te maken. Namelijk de wil hebben om dat gat inderdaad op de kortst mogelijke termijn te willen dichten.


Zo een wilsverklaring is nodig en moet in de praktijk betekenen dat


 • je bereidt bent  
 • je eigen gedrag onder het vergrootglas te leggen
 • je eigen gedrag waar nodig te veranderen
 • te onderzoeken wat of wie je kan helpen om dat gedrag te ontwikkelen wat nodig is
 • je in staat bent met je partner opties te ontwikkelen die zullen bijdragen aan het verkleinen van de verschillen
  • uit de opties die optie te kiezen welke de minste nadelen maar de grootste voordelen voor eenieder biedt

Onderhandelen

Op de keper beschouwd heb je door samen opties te ontwikkelen en daaruit te kiezen een voor beiden acceptabel onderhandelingsresultaat bereikt. Ook wel aangeduid als de WIN-WIN. Tegenover dit resultaat staat LOOSE-LOOSE. 


Dat is de situatie die ik vaak aantref bij de start van een Relatieweekend of Relatievakantie.

Bij partners vechten om het hardst om hun gelijk te krijgen, En door zo met elkaar om te gaan, verliezen ze beiden wat hun zo dierbaar is. De liefde voor elkaar.


Do´s en dont´s

DOEN:JE AFVRAGEN "WAT BEDOELT DE ANDER EIGENLIJK"
NIET DOEN:AANNEMEN DAT DE ANDER HETZELFDE BEDOELT, VOELT OF WIL ALS IK
DOEN:MIJ AFVRAGEN WAT DE ANDER VOOR GEDRAG AAN EEN BEPAALD BEGRIP KOPPELT EN WAAROM DAT ZO BELANGRIJK IS VOOR DIE ANDER
NIET doen : gaan ONDERHANDELEN VOOR DAT JE SAMEN UITGEZOCHT HEBT WAT DE VERSCHILLEN ZIJN EN WETEN WAAROM DIE ER ZIJN
DOEN:CONFLICTGESPREKKEN OPNEMEN EN SAMEN AFLUISTEREN. EN ZOEKEN NAAR WAAR JE IN PLAATS VAN TE VRAGEN EEN AANVAL LANCEERDE